ඩී.පී විජේසිංහ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – කාන්තා

Categories :

ඞී.පී. විජේසිංහ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
ගෝනගලපුර, බෙන්තොට
දුරකථනය – 034- 2272197

ගෝනගලපුර පදිංචිව සිටි ප‍්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික දොන් පෙදෝරිස් විජේසිංහ මහතා සහ එම මැතිණිය සිහිවීම සඳහා එම දෙපලගේ පුත් ඞී.එෆ් ඞී. විජේසිංහ මහතා විසින් ඔවුන් පදිංචිව සිටි මෙම නිවස ළමා නිවාසයක් සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිෙමිලනය වෙත පවරන ලදී. 1970 මාර්තු මස 17 වැනිදා මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආරමිභ කරන ලදී. වයස අවුරුදු 05 ත් 18 ත් අතර ගැහැණු දරුවන් 40 දැනට නේවාසිකව සිටී.

ගරු සභාපති – කේ. වික‍්‍රමාරච්චි මහතා
ගරු උපසභාපති – සාන්ත ඕපාත මහතා
ගරු ලේකම් – ඞී.ඞී. විජේසිංහ මහතා
ගරු භාණ්ඩාගාරික – කේ.ඒ.ඞී. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා