බුද්ධ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – කාන්තා

Categories :

බුද්ධ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
බණ්ඩාරනායක මාවත, කෑගල්ල
දුරකථනය – 035- 2233868

1962 ජූලි 01 දින කෑගල්ල ප‍්‍රදේශයේ විමලා කන්නන්ගර මැතිණිය විසින් බුද්ධ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආරමිභ කර ඇත. බුද්ධ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දැරියන් —දෙනෙකු නේවාසිකව සිටින අතරම, දැරයන් සිය`ඵ දෙනාම පරිවාස දෙපාර්තෙමින්තුව සහ අධිකරණය මගින් යොමුවු අසරණ දැරියන්ට සේවා මණ්ඩලය ද 43 දෙනෙකුගෙන් යුක්තය.

ගරු සභාපති – ශ‍්‍රීයන්ත පීරිස් මහතා,
ගරු උපසභාපති – සෙනරත් බණ්ඩාර මහතා
ගරු ලේකමි – උපාලි විජේකෝන් මහතා,
ගරු භාණ්ඩාගාරික – ජයනාත් අමරසිංහ මහතා,