බොදු සමුලුව මෙවර වස් ආරාධනා කලේ,වවිනියාව කැලැබෝගස්වැව ,සපුමල්ගස්කඩ ආරණ්‍යසේනාසනාධිපති  ගල්ගමුවෙි ශාන්ත බෝධිනාහිමි  ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයටයි.පසුගියදා ශාන්ත බෝධි නාහිමි උදෙසා සමිමෙිලනයේ පැවති පින්ඩපාත දානමය පුන්‍යකර්මය…ප්‍රධාන දායකත්වය ජාතික ආගමික හා සංස්කෘතික මන්ඩලයේ සභාපති ලක්ෂ්මන් කෝටිටගේ මැතිදු ගෙනි
මහාචාර්ය ගුණපාල මලලසේකර ශ්‍රීමතාණන්ගේ 48 වෙනි ගුණ සමරු උත්සවය 2021 අප්‍රේල් මස 23 වන දින ලෝක බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය හා ලෝක බෞද්ධ තරුණ සම්මේලනයේ ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය ඒකාබද්ධව පැවැත්විය
නව නිළධාරී මණ්ඩලයේ ප්‍රථම කාර්යය 2021 අප්‍රෙල් 09 වන දින සම්මේලන මූලස්ථානයේ සාංඝික දානමය පිංකම
නිලවරණයෙන් තේරී පත් වූ නව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ගරු සභාපතිතුමා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය 2021 අප්‍රෙල් 09 දින