පඹේ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – පිරිමි

Categories :

පඹේ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
පඹේ, පයාගල.
දුරකථනය – 034-222632

අනගාරික සුමන හිමියන් බාලාපචාර දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ නිවසක් බෞද්ධ මහා සම්මේලනය වෙත පැවැරීමෙන් අනතුරුව 1961 ජුනි 19 දින ප‍්‍රතිසංවිධානය කර ආරම්භ කර ඇති අක්කර 19 ක පමණ විශාල බිම් ප‍්‍රදේශයකින් සමන්විතය.කලූතර නිතිඥ එම්.ඒ. ද අබය මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පාලක මණ්ඩලයක් පිහිටුවා සුමන හිමියන්ගේ කළමණාකාරීත්වය යටතේ ළමයින් 08 දෙනෙකුගෙන් මෙය ආරම්භ කරන ලදී.

ගරු සභාපති – නාලක ෆොන්සේකා මහතා
ගරු උපසභාපති – නිශා රදැල්ල මහත්මිය
ගරු ලේකම් – හේමමාලී සමරනායක මහත්මිය
ගරු භාණ්ඩාගාරික – වික‍්‍රමසේකර බෝවල්ගහ මහතා