විජේවර්ධන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – කාන්තා

Categories :

විජේවර්ධන බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
වලාන, පානදුර.
දුරකථනය – 038 – 2233199

නැසීගිය මහාභාරකාර තැන්පත් ඞී.ඊ. විජේවර්ධන මැතිදුන් හා ඞී.සී. විජේවර්ධන මැතිදුන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් 1965.09.16 දින විජේවර්ධන බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආරමිභ කෙරිණි. දෙමාපිය රැුකවරණය අහිමි දරුවන් 06 දෙනෙකුගෙන් අරඹන ලද මෙම මධ්‍යස්ථායේ දැනට දරුවන් 23 දෙනෙක් රැුකවරණය ලබන අතරම, එදා මෙදාතුර රැුකවරණය ලබා පිටව ගිය දරුවන් විවිධ රැුකියාවල නියැලෙමින් උසස් පවුල් ජීවිත ගත කරයි.

ගරු සභාපති – විශ‍්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු සරත් ගුණතිලක මහතා
ගරු උපසභාපති – ඇම්.ඇම්.පී. සේනාරත්න මහතා
ගරු ලේකම් – නිලාමනී පීරිස් මහත්මිය
ගරු භාණ්ඩාගාරික – එම්.පී.ඒ. සල්ගාදු මහතා