මහාචාර්ය ගුණපාල පී. මළලසේකර තුමාගේ 49 ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන
සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය සහ මළලසේකර පදනම විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ , සමස්ත බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ හිටපු කීර්තිමත් ගරු සභාපති වරයෙකු සහ ලෝක බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිර්මාර්තු මහාචාර්ය ගුණපාල මළලසේකර මැතිතුමාගේ 49 ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන 2022. අප්රේල් 23 දින බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ දී පැවැත්විය,
මෙහිදී මහාචාර්ය ගුණපාල මලලසේකර මැතිතුමාගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම වූ අතර ඉන් පසුව ගුණ සමරු වැඩ සටහන පවත්වන ලදී, එහිදී පූජ්ය වෑතර මහින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ද , සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ද, මහාචාර්ය ආරියපාල පෙරේරා මහතා විසින්ද ගුණසමරු දේශන සිදුකළ අතර මෙම උත්සවය සඳහා මල්ලසේකර පදනමෙහි සභාපති අශාන් මළලසේකර මහතාද, සම්මේලනයේ හිටපු ගරු සභාපති සහ ලෝක බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ශ්රී ලංකා ශාඛාවේ සභාපති ආචාර්ය සුදත් දේවපුර මහතාද, සම්මේලන ගරු නියෝජ්ය සභාපති රොෂාන් මද්දුමගේ මහතා ඇතුළු කෘත්යාධිකාරි සහ විධායක මණ්ඩල සභිකයින් ද , මල්ලසේකර පදනමේ නිලධාරීන් ද , සම්මේලනය සාමාජිකයන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් ඉතා සාර්ථකව පැවැත් වීය .