අතිගරු  ත්‍රෛනිකායික  මහානායක ස්වාමීන්  වහන්සේලා විසින් වත්මන් සමාජ ආර්ථික අර්බූදය විසඳා ගැනීම සඳහා කරුණු 06 කින් සමන්විත යෝජනා මාලාව සම්බන්ධයෙන් අප රටේ ජාතික සහ ආගමික සංවිධානවල නියෝජතයින් සමඟ සාකච්ඡා කර අතිපූජ්‍ය  මහනායක ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් ඉදිරිපත් කරන  ලද ඉහත යෝජනා යථාර්ථයක්  බවට බලාත්මක කර ගැනීම උදෙසා සාකච්ඡාවක් 2022-04-08 වන දින කොළඹ 07 බෞද්ධාලෝක මාවතේ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන මූලස්ථානයේ පවත්වන ලදි.