සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික හා බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ ජාතික විමර්ශනය මණ්ඩලය සහ නීතිය,රාජ්‍ය පාලනය,ජාතික පාලනය , ජාතික ආරක්ෂාව හා විදේශ ප්‍රතිපත්ති කමිටුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ බෞද්ධ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයට සම්බන්ධ බොදු නියෝජිතයින්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව 2022.02.27 දින මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශ්‍රවණාගාරයේදී සාර්ථකව පැවැත්වුණි.

එදින වැඩමුළුව සදහා මධ්‍යම පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ,ගරු දිසාපතිතුමා, මහනුවර බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්තුමා  සහ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ඇතුළු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ නිළධාරීන් සහභාගී විය
වැඩමුළුවෙහි ආරාධිත දේශකයින් ලෙස නීතීඥ සමිත කල්හාර මහතා සහ ළමා හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ කාර්යංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා නීතීඥ සංජීවනී අබේකෝන් මෙනවිය සහභාගී වූ අතර වැඩමුළුව අවසානයේ මධ්‍යම පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත්  යූ. ගමගේ මහතා අතින් සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය ද සිදු කරන ලදී.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]