සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 2021 වසර සදහා වු කඨින චිවර පුජාව මෙවර ඉතා උත්කර්ෂවත් ආකාරයෙන් මෙවර උතුර පලාතේ ,මුලතිවි දිස්ත්‍රික්කයේ, කැලෑබෝගස්වැව ,සපුමල්ගස්කඩ පුරාන විහාරයේදි පසුගිය  නොවැ. 14 දින පවත්වන ලදි