මුදළිඳු අමරසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය විවෘත කිරීම
මාකඳුර, කහවත්ත, මුදළිඳු අමරසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ   අනුග්‍රහයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත විවෘත කිරීම වෙනුවෙන්  2022.01.22 දින රාත්‍රී පිරිත් දේශනයෙන් හා පසුව දා මහා සංඝ රත්නයට පිරිනමන දානමය පුණ්‍ය කටයුත්ත පැවැත් විය.
ඉන් අනතුරුව   2022.01.23 දින පෙරවරු 9.00ට යෙදෙන සුභ මොහොතින්  සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ඇතුළු ගරු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ප්‍රධානත්වයෙන්  මුදළිඳු අමරසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසයේ වැඩ කටයුතු  ආරම්භ කර වැඩිහිටියන් ඇතුලත් කර ගැනීම සිදු කරන ලදී.