රට දැය සුරකින අධිෂ්ඨාන පූජාව
සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය හා ජාතික සංවිධාන ඒකාබද්ධ ක්‍රියාන්විතය සමග සංවිධානය කරනු ලැබූ “රට දැය සුරකින අධිෂ්ඨාන පූජාව “ආරම්භක වැඩසටහන 2022.අප්‍රේල් 30 වැනි දින පස්වරු 6.00 ට බෙල්ලන්විල රජ මහා රජ මහා විහාරස්ථානයේ දී  බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ගරු සභාපති චන්ද්‍ර  නිමල් වාකිෂ්ට මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ බෞද්ධ සංවිධානවල සහභාගිත්වයෙන්  පැවැත් විය.
  එහිදී විශේෂ අනුශාසනාවක් සිදුකරන ලද්දේ බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරාධිපති පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල ප්‍රේමරත්න ස්වාමින් වහන්සේ විසින් වන අතර ඊට පසුව  අධිෂ්ඨාන පූජාව සවස 6. 30 ට පූජ්‍ය කොත්මලේකුමාර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පත්වන ලදී. මීට සමගාමීව දිවයිනේ විහාරස්ථාන 10 කදී මෙම අධිෂ්ඨාන පූජාව පවත්වා ජනගත කිරීම සිදු කරනු ලැබීය .